ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
0.7°C
1.1°C
-0.4°C
0.9°C
-0.8°C
0.6°C
0.6°C
-0.3°C
2.1°C