ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
5.1
13.8
22.4
13.3
14.3
15.4
17.4
16.5
22.6
19.6
18.7