ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
16.9
6.8
9.3
16.9
9.6
10.6
15.3
14.6
18.2
17.8
14.1
19.1
15.5
18.2