ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
16.9
7.5
7.9
20.6
11.6
8.2
9.9
9.7
11.8
13.9
11.6
18.2
13.6
15.5